سه زن، سیاه
توی چادرهاشان موج می زنند
می آیند و
موهای مشکی دختری را باد می برد.
کلاغ‌ ِ پرریخته، توی لانه اش
باز حسود شده:
    اگر مال من بودند شاید پرنده می شدم.

/ 0 نظر / 3 بازدید