باران

باران بر كتفم مي بارد
دست هايم هوا را در آغوش مي گيرد
شادي
پايين تر از اين مرتبه است
كه بگويم چه قدر
________
سلمان هراتي (همچنان!)

/ 0 نظر / 3 بازدید