اصرار داشتم ده تیر ترمم تمام شود و به شهریور نکشد، و تلاشی را که این اصرار مسخره لازم دارد حاضر نیستم بکنم. وقت قابل توجهی از هر روز را به فکرهای بی سر و تهی می‌گذرانم حول اینکه اگر ده تیر تحویل بدهم چی و اگر شهریور تحویل بدهم چطور می‌شود. هر دو هم خوبی‌هایی دارند و من مثل همیشه بلد نیستم بفهمم در نهایت کدامش برایم بهتر است. این دور باطلی که در هر تصمیم کوچک و بزرگی گیرش می‌افتم واقعا دارد کلافه‌م می‌کند.

/ 2 نظر / 42 بازدید
ساناز

اینو ببین: http://www.ted.com/talks/ruth_chang_how_to_make_hard_choices