هشتاد و هشت غیرمنتظره بود، غلیظ بود، چه نکبتش و چه بازه های گسستش. اصن بازه ی گسست چیه، چه می دونم، مرز بازه هام دیگه مشخص نیست...

به هر حال، ممنون شماهایی هستم که حتی لحظه ای از این "هیجده سالگی باشکوه" رو برام ساختید. شما دو تا هم که حسابتون جدا :)

/ 0 نظر / 3 بازدید