"زندگی پیچیده شد و ما شهرها را پیچیده‌تر کردیم؛ شهرها پیچیده شدند و زندگی‌های ما پیچیده‌تر شد..."

/ 0 نظر / 3 بازدید