سووشون

اگه کتاب سووشون رو نخونديد حتما بخونيدش. اينم يه قسمت از متن کتاب:

زری خوب حاليش شده بود که اگر آدم در راه رسيدن به چيزی گناه کرد و موفق شد آن گناه به عقيده خودش و ديگران گناه نيست. اما اگر موفق نشد گناه گناه است و بايد جبرانش کرد!

خيلی جالبه نه؟

/ 0 نظر / 3 بازدید