بهار قراره که دندونپزشکی بخونه، غزل پزشکی، بهاره داروسازی. به جای جانورشناسی و گرافیک و ادبیات.

 

و من، عین چی دلم می خواد که گریه کنم.

/ 0 نظر / 3 بازدید