سنگی

روی زمین می‌افتد

سنگی

توی آب

سنگی

روی سقف گلخانه.

من

دیوارهایم را بالا می‌برم

من

دیوارهایم را بالاتر

من

دیوارهایم را خیلی بالاتر.

 

عمق بعضی دژها

هزار بار از ارتفاعشان بیشتر است.

/ 0 نظر / 4 بازدید