20 دقيقه تمام حرف زد. بعد آخرش گفت: "مي دونم. فكر مي كني خيلي مسخرست." گفتم: "تقريبا آره."<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

شايد حرفم اصلا خوب نبود. ولي من كه از به قول خودش عشق چيزي نمي دونم چرا بايد يه همچين چيزايي برام جالب باشه؟ چيز داريم تا چيز البته.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید