روز ناگزير

...و قصه هاي واقعي امروز
خواب و خيال نباشند
ومثل قصه هاي قديمي
پايان خوب داشته باشند
روز وفور لبخند
لبخند بي دريغ
لبخند بي مضايقه ي چشم ها
آن روز بي چشمداشت بودن لبخند
قانون مهرباني است
روزي كه شاعران
ناچار نيستند
در حنجره هاي تنگ قوافي
لبخند خويش را بفروشند
روزي كه روي قيمت احساس
مثل لباس
صحبت نمي كنند
پروانه هاي خشك شده آن روز
از لاي برگ هاي كتاب شعر
پرواز مي كنند...
________
قيصر امين پور

/ 0 نظر / 3 بازدید