خواهد مرد

روزی

خاطرات سياهم

حبس خواهند شد

در اتاق کوچک انتهای راهرو

برق آن اتاق خاموش

درش هم قفل

و کليدش

در عميق ترين نقطه اقيانوس اطلس

خواهد مرد...

--------

 فکر می کنم اون روز رسيده. من همه لحظه ها رو دوست دارم. حتی اون لعنيتياشو. چون ايمان آورده ام به پايان فصل سرد! بهار نزديکه. پنجره ها رو باز کنين...

راستی شعره مال خودمه.

/ 0 نظر / 3 بازدید