خوبی؟

توی این چند روزه من یه خواهر کوچولوی دیگه داشتم. یه خواهر کوچولو که وقتی بغلم می کرد واقعا می فهمیدم که چقدر دوستم داره. یه خواهر کوچولو که همه جا رو به هم می ریخت و بی هوا می اومد تو اتاقم و می گفت: خوبی؟

ولی هر چی بود یه خواهر کوچولو بود. یه خواهر کوچولوی دوست داشتنی دیگه به اسم ملیکا.

-خوبی؟

/ 0 نظر / 3 بازدید