به شانه ام زدي
تا تنهايي ام را تكانده باشي
به چه دل خوش كرده اي؟!
تكامدن بر
ازشانه هاي آدم برفي؟
_________
گروس عبدلملكيان

/ 0 نظر / 3 بازدید