این  دو روز هیچ کاری، و مطلقا هیچ کاری، جز دراز کشیدن نکردم. بعد خب فوق العاده بود این، برا منی که انگار یادم رفته بود بی دغدغه می شه وقت تلف کرد. وقت تلف کردنای اخیرم همه شون کثیف عذاب وجدان شده بودن. خیلی وقت بود این طور ولو نبودم. خدایا، چه لذتایی رو دریغ می کنی از ما گاهی!

/ 0 نظر / 3 بازدید