ستايش

ساده است ستايش گلی

چيدنش و از ياد بردن

که آبش بايد داد...

- هميشه (يا بيشتر وقتا) همين طوريه. تا يه مدت گلت رو می پرستی بعد از چند وقت کلا يادت ميره که يه روزی گلی هم داشتی... تورو خدا بياين مثل شازده کوچولو مواظب گلمون باشيم؛ روش تجير بذاريم و هر روز آبش بديم و از همه مهم تر تا ابد يادش باشيم. بياين...

/ 0 نظر / 6 بازدید