چه قدر خوبه که آدم از حضور یه دوست مطمئن میشه. مثل لحظه ی تولد قشنگه.

...

...

...

-مگه نه شبان؟

/ 0 نظر / 3 بازدید