بعضی چیزها هست برای نفهمیدن. برای تا صبح توی خواب و بیداری به ش فکر کردن و به جایی نرسیدن، که یکهو صبح بیدار شوی و ببینی دیگر برایت مهم نیست. دیگر برایت مهم نیست حتی اگر تازه یاد گرفته باشی بی توجه به جزئیات ناراحت کننده لذت بردن از حضور یک آدم را.

خوشبختی فقط یک لحظه است که گاهی به اندازه ی یک هفته کش می آید. یک هفته، و نه بیشتر.

 

 

دیشب   ناگهان   باران بارید.

دیشب   من   از تو   بریدم.

/ 0 نظر / 3 بازدید