از کی من منتظرم باتری این ساعته تموم شه شبا این طور نره رو روانم، تموم نمی شه که. تازه انقدم بالائه که باید چارپایه ی واقعی گذاشت پایینش آورد که حال ندارم. انقدم با جدیت ادامه می ده لعنتی که بعید می دونم حالاحالاها انتظارم به نتیجه برسه. اه.

/ 0 نظر / 3 بازدید