بعضی حس ها غلیظن.

بعضی آدم ها غلیظن.

بعضی روز ها غلیظن.

آدم گاهی با تمام وجود به غلظت احتیاج داره.

(بعد دیدین "غلیظ" چه کلمه ی خوبیه واسه غلیظ؟ و چقدر هم زشت نوشته می شه.)

/ 0 نظر / 3 بازدید