کسوف دل

سجاده ام کجاست؟

می خواهم از همیشه ی این اضطراب برخیزم

این دل گرفتگی مداوم شاید

تاثیر سایه ی من است

که این سان

گستاخ و سنگ وار

بین خدا و دلم ایستاده ام

سجاده ام کجاست؟

ــــــــــــ

سلمان هراتی

/ 0 نظر / 3 بازدید