بی اندیشه ای/ حیاط پشتی همسایه/ سبز می شود (2)

آن موقع ها نیاز داشتم خودم را برای خودم روایت کنم و به کلمات احتیاج داشتم و کلماتم را از کتاب ها می گرفتم و روایتم پر از جاهای خالی بود. جاهای خالی را با مفاهیمی از همان کتاب ها پر می کردم. کتاب هایی که هیچ، وقت خواندنشان نبود. و درنتیجه چیزهایی آرمان من شدند که هیچ آرمان من نبودند؛ تنهایی باشکوه، بدبینی بیمارگونه، تردید.

فکر می کردم اگر به من می گویند "الان نارتسیس و گلدموند نخوان" برای این است که خیال می کنند نمی دانم با کسی خوابیدن یعنی چه. حواسم نبود  نارتسیس و آن درماندگی اش و "بی مادر نمی شود مرد" و ناکامی آن ذهنِ همیشه درتکاپوی اندیشه و یادگیری تا چه حد شکننده ام می کند. حواسم نبود لنی فصل اول خداحافظ گاری کوپر چطور برایم اسطوره ی آزادی شده و چقدر چیزها را دارم از دست می دهم صرفا برای این که "ازادی از قید تعلق" لعنتی ام را خراب نکنم. از هولدن و به خصوص فرانی و زویی بگذریم که هنوز نتوانسته ام از زیر سلطه شان بیرون بیایم و نمی دانم چقدر شخصیتشان واقعا شبیهم بود و چقدرشان را روی خودم پیاده کرده ام و اینها. دو برابر زمانی که طول کشید تا اینها در من نهادینه شوند باید انرژی بگذارم و هزینه پرداخت کنم تا بتوانم یکی یکی از خودم بکنم و بیندازمشان دور، ببینم اصلا زیر این لایه ها چیزی مانده هنوز یا نه. شبیه نسبیت خاص است، با وجود ظاهر پیچیده اش اگر از اول کسی x=v.t را یادمان نداده بودبه نظرمان کاملا بدیهی می رسید.

چیزی که هست تا مدت ها، شاید تا نزدیکی همین الان و شاید تا مدت ها بعد از همین الان حتی، تجربه های من تجربه ی ناب نبودند. تلاش ترحم انگیزی بودند(/ هستند/ خواهند بود) برای بازسازی تجربه هایم همراه شخصیت های کتاب ها، در جهان واقعی. و من توی همه ی این "تجربه های واقعی" دست و پا می زنم که پس چرا آن چیز باشکوهی که تصورش را می کردم نیستند و دلسرد می شوم و باقی قضایا.

می دانی، می شود چیزی شبیه همین استیصال الان تو رفیق، با احتساب تفاوت های فردی در توقعات و واکنش ها. می شود پناه بردن تو به هایکو‌ (که برخلاف همه چیز سر وقت خودش وارد زندگی ات شد) و می شود چنگ زدن من به تخیل. ته ش؟ راستش را بخواهی ته ش را نمی دانم چه می شود هنوز.

 پ.ن. فکر کنم هنوز حرف دارم در این مورد. امیدوارم بعدا یادم نره بنویسم.

/ 0 نظر / 3 بازدید