چطور عبارت "فروپاشی عصبی" یادم رفته بود؟ اگه می دونستم داره چی به سرم میاد حدودا، شاید کمتر وحشت می کردم.

/ 0 نظر / 3 بازدید