غريبه

من تنهام!

اين چيزيه که الان کشف کردم. دوروبرم پر آدمه. همه با من حرف می زنن و همه منو دوست دارن. نمی دونم شايدم فقط وانمود می کنن که منم جزو اونام...

من غريبه ام!

بين همه اونايی که واسم آشنان. بين همه اونايی که وانمو می کنن منم جزو اونام...

/ 0 نظر / 3 بازدید