تولدم

زنگ درو مي زنن. آيفون رو بر مي دارم. كي پشت دره؟ بهترين دوستت! دوباره زنگو مي زنن. اين دفعه چي؟ داييت اينا و خالت اينا! نخير شوك هنوز ادامه داره: دو تا كتاب شاملو! يه كيك خوشگل! يه يكشنبه ي بي نظير!
خدايا چرا همه چيز اين قدر خوبه؟
پ.ن. حتي يه كلمه هم شيمي نخوندم! اصلا مهم نيست مگه نه؟؟؟

/ 0 نظر / 3 بازدید