خواب اين خنجر

...و تازه می فهمم

که برف خستگی خداست

آن قدر که حس می کنی

پاک کنش را برداشته

می کشد روی نام من

روی تمام خیابان ها

                 خاطره ها

                            خنجر ها.

 (گروس عبدالملکیان)

/ 0 نظر / 3 بازدید