پرنده ها
به تماشای بادها
رفتند
رفتند
رفتند

.

.

.

 

 

چه بیست و دو دقیقه ی هراس آور و حسرتناکیه گوش دادن این آهنگ. و همه ش هم خود آهنگه، هیچ پیش زمینه ای ایجادکننده ی حسش نیست، هیچ خاطره ای، هیچ چیز مزاحمی.

/ 0 نظر / 3 بازدید