جنون نوشتن!

بعد از روزای خیلی زیادی که هیچی ننوشتم تو دفترم این روزا انگار دچار یه جور جنون نوشتن شدم! هر حس احمقانه ای، هر شعر بی ربطی،  هر اتفاق مسخره ای...

دفترم پره این روزا و این لزوما اتفاق خوبی نیست.

/ 0 نظر / 3 بازدید