هله دل من هله جان من هله این من هله آن من

فرقش اینجاست که الان غزلیات شمس اگه می‌خونم، "َشیدایی" رو می‌فهمم. دیگه ورای یه اثر ادبیه غزلی که می‌خونم، یه چیز از جان برآمده بر جاان نشسته ست، یه موضوع انسانیه. یه چیز این جهانی، نه "حرفِ قشنگ" و "سخن شاعرانه"...

 

اگه یه غزل تو این کتاب پیدا می‌کردم همه مصراعاش "ای یار من ای یار من ای یار بی زنهار من"، تعجب نمی‌کردم.

/ 0 نظر / 17 بازدید