قهوه اي!!!!!!!!!

اينجا كجاست؟ اين خونه ي قهوه اي بدرنگ كجاست؟؟؟؟ من خونه ي خودمو مي خوام. كه سبز بود و آبي. كه گوشش چند تا هاپو داشت... چرا اين طوري شده؟ چرا قالبم اين طوري شده؟ كسي مي دونه چه طوري ميشه درستش كرد؟؟؟ كي اين طوري كرده اينجارو؟؟؟

/ 0 نظر / 3 بازدید