ترس هميشه

همين كه دل، دل خونبار ابره

همين كه شب، شب قتل ستارست

همين كه بغض تو بغض هميشه

همين كه ترس من ترس دوبارست

به من چه سرخي ميخك تو مهتاب

به من چه رقص نيلوفر روي آب

قفس بارونه كابوس كبوتر

به من چه كوچه باغ شعر سهراب

/ 0 نظر / 3 بازدید