نوشته:

We all have that one friend who shouldn't even be allowed to cross the street on their own.

من یادم می‌افتد به شعر براتیگان، که یک عمر اشتباه می‌خواندمش.

*

تنرس دخترجان؛ تنها هم اگر شوی، رویاهات پشت و پناهت.

/ 0 نظر / 19 بازدید