نت گمشده

ساز دهنیم رو برمی دارم و ولو می شم رو تخت. شروع می کنم به زدن یه آهنگ از باخ... نه نتشو تا آخر بلد نیستم... "عشق تو نمی میرد" رو امتحان می کنم... چرا این امشب در نمیاد...؟ خوب بد زشت... مونامو... خواب های طلایی... بارون بارون... اه! چم شده؟ چرا هیچ آوازی از این ساز بلند نمی شه امشب؟

چیه پس این نت گمشده؟

/ 0 نظر / 3 بازدید