اون شهر بی نظير

هورا. دوباره بر می گردم به اون شهر بی نظير . اون شهری که چند روز از بهترين روزای عمرمو توش گذرندوم. عاليه. دوباره می تونم برم و ساعت ها توی شيخ لطف الله بشينم و متوجه گذشت زمان نشم. حتی اگه مثل پارسال کسی نباشه که باهاش حرف بزنم بازم خوبه. اون رشته های بی نظيری که روی سقف تو هم تنيده شدن انگار با همه جا فرق دارن. فقط حيف اين دفعه ۵/۲ ای هايی نيستن که بگم به اميد يارم و ورقو بندازم. فردا بر می گردم به اون شهر دوست داشتنی.

پ.ن. علامت تعجب کيبرد کار نمی کنه. به جاش نقطه گذاشتم.

/ 0 نظر / 3 بازدید