به راه بادیه رفتن

فقط یه چیز کوتاه در باب این که چقدر هی حوصله ی آدم سر میره. این بار از خودش. از شناختن تک تک واکنشا و حس ها و هر کوفتیش تو هر موقعیتی. تقصیر خودش نیست احتمالا، تقصیر موقعیت هاست که تکراری شده ن. بله، دلش موقعیت جدید می خواد، موقعیت جدیدِ "پیش اومده" اصلا، نه انتخاب شده. چون به هر حال تو حال و هوایی نیست که انتخابی بکنه.

/ 0 نظر / 3 بازدید