"در کوه سروها

که هیچ گاه برگی فرو نمی افتد

گوزن پی می برد به آمدن خزان

تنها با طنین آوای خویش."

/ 0 نظر / 3 بازدید