بقايای شب

سکوت

سرما

*

کنار جوب

گربه ها بقایای شب را می بلعند...

ـــــــــ

اینو که نوشتم واقعا نمی دونستم باید به جای جوب چی بنویسم؟ آخرش همون جوب رو نوشتم. چون جوی یه جوری بود!

/ 0 نظر / 3 بازدید