همیشه باید پرده ای باشه. پرده رو که بکنی دیگه هیچی اون برق قشنگی رو که از پشت حریر پرده داشت نداره. فقط یه مشت کثافته و باید با همون پرده ای که کنده یش بسابی روشو شاید کمی تمیز شه. و خب تهش هم مجبوری بندازی سطل آشغال خود پرده رو انقدر که دیگه شستنی نیست. نکن این طور همه ی پرده ها رو. نکن.

/ 0 نظر / 3 بازدید