به این همه پنجه نیازی نبود

یرخت چنار من

به این همه پنجه نیازی نبود

اگر چیزی در هوا بود.

 

 

- شمس لنگرودی -

/ 0 نظر / 3 بازدید