سر فرصت

خب این نوار نارنجی هم وقتش شده که بکنمش. سر فرصت. کار جالبی می تونه باشه نباید بذارم که هول هولکی انجام بشه و لذتش از بین بره...! باید با تمام وجود بکنمش و با تمام وجود از نابود کردنش لذت ببرم وگرنه حیف میشه آخه چیز دوست داشتنی ای بود و شعرای خوبی هم روش وصل شده بود.

/ 0 نظر / 3 بازدید