پرنده

در سكون مداوم اين لحظه هاي لعنتي

حضور يك پرنده است

كه بال و پر مي زند

همان پرنده كه سكوت قاطعش

فريادي است از حرف هاي فرو خورده مان

همان پرنده كه بال و پر زدنش

تكرار بيهوده ايست از بودنمان

همان پرنده كه بالاي سرمان

تا ابد بال بال مي زند...

- خودم

/ 0 نظر / 3 بازدید