برف

بعد از يه هفته اولين بار بود که پرده رو کنار ميزدم. باورم نميشد که خورشيد معلوم بود و ابرای دورش تميز بودن. باورم نمی شد که تهران معلوم بود. باورم نمی شد که همين الان برف اومده!!!!

/ 0 نظر / 5 بازدید