مهم نيست!

خيلی محترمانه بهم ميگه که به درد لای جرزم نمی خورم! نه! من الان دپرس نيستم و نا اميد هم نشدم. فقط... فقط غرورم له شده. لگد مال شده زير حرفای اون مربی نفهم! چيزی نشده که. اصلا مهم نيست فقط غرورم شکسته مهم نيست يه چسب می زنم دو روز  بعد درست ميشه. اصلا مهم نيست!

انتظار نداشتم ايده آلم ولی نمی تونم باور کنم که حتی حاضر نشده با خودم حرف بزنه و حتی اگه مزخرفم به خودم بگه! فکر نمی کردم يه همچين آدمايی هم باشن...

/ 0 نظر / 3 بازدید