یه بنده خدایی با گوگل کردن "طول انگشتان ویولونیست" رسیده به این جا. چه تراژدی ای یه آخه...

/ 0 نظر / 3 بازدید