رنگ

چقدر خوب بود. گلوله هاي كاموا و ويوالدي و رنگ و رنگ و رنگ...
تازه احساس مي كنم كه چقدر ميشه تو مدرسه خوش گذروند. حتي توي روز تعطيليم كه قرار بود با مباحث شيرين رياضي خراب شه!

/ 0 نظر / 3 بازدید