تونل

یکهو انگار خون دویده به مغزم. سرم تیر می‌کشد. این حجم واکنش فیزیکی به یک خاطره را باورم نمی‌شود. داشتم از امیدهام می‌نوشتم و حال سبکی داشتم، با خودم فکر کردم پارسال این موقع‌ها چه حال گندی بود، برگشتم عقب، دیدم دقیقا همین امروز بود. یک سال پیش. و گذشت.

/ 1 نظر / 29 بازدید
k

حجم و نه هجم ...