دارم می‌رم سفر. یه هفته، جنوب، آفتاب. آخ، نورش و گرماش... بعدش که بیام ترم جدید شروع شده. بسه دیگه، می‌خوام خوب خوب باشم. دوباره می‌نویسم.

/ 0 نظر / 4 بازدید