هر چند وقت یه بار من تصمیم می گیرم که درس بخونم، بعد تصمیم می گیرم که هندسه تحلیلی بخونم، بعد تصمیم می گیرم که "از اول" هندسه تحلیلی بخونم، بعد این هندسه تحلیلی سه تا جزوه ی کت و کلفته، من هیچ وقت حتی به آخر نیمه ی اول اولین جزوه هم نمی رسم.

خلاصه که اگه یه وقت یکی خواست ریشه یابی کنه چرا من درس نمی خونم می تونه اولین فرضیه هاشو بر مبنای بدخط، پر از جزئیات و طولانی بودن جزوه های هندسه تحلیلی  بنا کنه...

/ 0 نظر / 3 بازدید