سطر های بارانی

- باران تو هرگز نمی بارد...

چه می گویی؟!

از "نمی بارد"ت هم

رگبار می خواهد ببارد

زیر همین نگاه

قرار بود خیس خیس شوم

بارانت را اگر می باراندی،

گاهی

بر سرم

-" چه می خواهی از این سطرهای پرباران؟"!

چه فرق می کند؟

هرگز

نمی گذاری ببارد...

________________

پ.ن. نظر بدین کلا و در ضمن بگین که "چه می خواهی از این سطر های پر باران" معلومه که داره به سطر های قبلی شعر که هی باران باران می کنم اشاره می کنه یا نه!

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید