کتاب

بعضی کتابا هستن که کلی تعريفشونو شنيدم.می شينم يه بار کامل با مکافات می خونمشون و آخرش به معنای واقعی کلمه هيچی نمی فهمم. اين کتابارو بايد بذارم يه جايی اون گوشه های کتابخونه بلکه بعدا فرجی بشه.

/ 0 نظر / 6 بازدید