مداد شمعي

مداد شمعي ها رو بر مي دارم و بي هدف روي كاغذ كاهي خط مي كشم. خط ها رشد مي كنن و واسه خودشون بالا ميرن. تاجايي كه از صفحه ي كوچيك كاغذ من هم بيرون مي زنن. رنگ ها با هم قاطي ميشن و رنگي رو مي سازن كه با يه نگاه ميشه ديوونش شد.
مداد شمعي ها رو بر مي دارم و بي هدف روي كاغذ كاهي خط مي كشم. چه كيفي ميده اين طوري نقاشي كردن...

/ 0 نظر / 3 بازدید